Interim-management

Er zijn situaties denkbaar dat er tijdelijk gebruik wordt gemaakt van een externe directeur. Dit kan bij de volgende situaties:

  • Tijdelijke opvulling van een vacature;
  • Langdurige ziekte van de directeur;
  • Veranderingsmanagement op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg of personeel;

In bovenstaande situaties kunt u een beroep doen op Erik van Faassen, interim-directeur.

Werkwijze
Voorafgaand aan het interim-traject vindt er een uitgebreide intake plaats waarbij er wordt gekeken waar de behoefte van de opdrachtgever ligt. Op basis van de intake wordt er een offerte opgesteld gaat de interim-directeur aan het werk. De intake vormt de basis van de interim-werkzaamheden en wordt na verloop van een aantal weken gevolgd door een plan van aanpak. De voortgang van het plan van aanpak wordt in voortgangsrapportages gevat die u in een afgesproken regelmaat  ontvangt. Aan het einde van het traject zorgt de interim-directeur uiteraard voor een goede overdracht naar de nieuwe directeur.

Gedane opdrachten

  • Januari 2016 – Oktober 2016     Interimdirecteur CBS Wegwijzer Bellingwolde
  • Februari 2016 – Februari 2017  Interimdirecteur OBS Calluna te Ede
  • Augustus 2016 – Juli 2017          Interimdirecteur CBS De Parel te Muntendam
  • Maart 2017 – Maart 2018           Interimdirecteur SBO Wim Monnereau te Veendam
  • Augustus 2017 – Februari 2018 Interimdirecteur CBS De Oase te Twello
  • Maart 2018 – heden                     Locatiedirecteur a.i. OBS Vleuterweide