Onderwijsadvies

Doordat Erik van Faassen veel ervaring heeft in het onderwijs, kan hij op verschillende gebieden adviseren zoals:

  • het formuleren van een nieuwe missie en visie;
  • onderwijskundige richting van de school;
  • implementatie van nieuwe methoden in relatie tot de missie en visie;
  • analyse van opbrengsten;
  • staat van het onderwijs t.a.v. het toezichtkader van de inspectie;
  • beleid ten aanzien van sociale veiligheid, rekenen en taal, wereldori├źntatie, gym, creatieve vakken, etc.
  • professioneel klimaat.

 

Het schrijven van beleidsplannen en borgingsdocumenten is een vak apart. Hierin kan Erik van Faassen ook ondersteuning bieden of desgewenst het beleidsplan schrijven.

Vraag naar de mogelijkheden en de uiterst scherpe tarieven. Immers het geld moet zoveel mogelijk naar de kinderen vloeien.