Schaduwmanagement

Het doel van schaduwmanagement voor leidinggevende is vooral het verder ontwikkelen van vijf competenties die horen bij schoolleiderschap. Hierbij gaat het over groei van persoonlijk leiderschap en het vergroten van effectief schoolleiderschap. Schaduwmanagement kan ook zeer effectief zijn bij veranderingsmanagement, vooral als de leidinggevende nog onvoldoende ervaring hiermee heeft. Door schaduwmanagement behoudt de leidinggevende zijn/haar positie waardoor hij/zij krachtig en zelfverzekerd leiding kan blijven geven.

Werkwijze
In het eerste gesprek worden de behoeften van de leidinggevende gepeild. Hierbij komen zowel leidinggevende (vijf competenties van schoolleider) als organisatorische aspecten aan de orde. Deze behoefte wordt helder en duidelijk omschreven. Afhankelijk van de situatie en de wens van de leidinggevende volgen er meerdere klankbordgesprekken. Het aantal gesprekken wordt aan het begin van het traject vastgesteld. Daar waar nodig worden er observaties uitgevoerd. De schaduwmanager zal in de organisatie op de achtergrond het werk verrichten.